Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszym obiekcie.

1. Doba w apartamentach/pokojach rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 15:00, a kończy się o godzinie 11:00 ostatniego dnia pobytu.

2. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00.

3. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w obecności wynajmującego obiekt.

4. Rozliczenie następuje w dniu przyjazdu gotówką.

5. W przypadku skrócenia pobytu, opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.

6. W przypadku niezrealizowanego pobytu zadatek przepada w całości na rzecz Apartamentów „Chcę Tu Zostać”. Jeżeli Klient powiadomi nas na min. 14 dni przed planowanym przyjazdem o konieczności zmiany terminu, zadatek zostanie przesunięty do wykorzystania do końca roku kalendarzowego. Nowy termin zostanie ustalony w miarę możliwości rezerwacyjnych.

7. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości, obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA na terenie całego obiektu, poza miejscem do tego przeznaczonym. Osoby niestosujące się do tego zakazu zostaną każdorazowo obciążone karą w wysokości 500 PLN.

8. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie obiektu w godzinach od 7.00 do 22.00. 

9. Przebywanie osób niezameldowanych na terenie obiektu po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego apartament/pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dostawki z cennika. Niezgłoszone osoby będą płaciły podwojoną cenę z cennika.

10. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

11. Goście ponoszą odpowiedzialność majątkową  za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.

12. Wynajmujący ma prawo sprawdzić stan pokoju przy Gościu i obciążyć go karą pieniężną za ewentualne zniszczenia w apartamencie/pokoju.

13. W razie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu, Wynajmujący uprawniony jest do jednostronnego skrócenia okresu pobytu Gościa i nakazaniu niezwłocznego opuszczenia obiektu „Chcę Tu Zostać”.

14. Korzystając z Grilla znajdującego się w drewnianej altanie, prosimy o zachowanie ostrożności. W grillu palimy tylko węglem drzewnym. Prosimy o odnoszenie do apartamentów przyniesionej zastawy stołowej oraz o pozostawienie altany i grila w stanie umożliwiającym korzystanie innym Gościom.

15. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.

16. Śmieci i inne odpady należy składować w odpowiednich pojemnikach znajdujących się na zewnątrz obiektu.

17. Psy należy wyprowadzać  na smyczy poza obiekt oraz każdorazowo sprzątać po swoich pupilach.

18. Utrata klucza obciążona jest karą finansową w wysokości 100 PLN.

Cennik jest integralną częścią regulaminu, a rezerwacja oznacza zgodę na warunki regulaminu.